Login Page - Create Account

SLOVNÍČEK POJMŮ / Czech Glossary

Přestože zde najdete i některé obecné pojmy, není tento slovníček glosářem všech obecných pojmů v oblasti tradingu. Je určen především obchodníkům, kteří pracují se softwarem Sierra Chart.

Ask

Cena obvykle zobrazená v pravém sloupci okna Time and Sales. Je to aktuálně nabízená cena. Cenu Ask obvykle představují čekající prodejní limitní pokyny.

Bid

Cena obvykle zobrazená v levém sloupci okna Time and Sales. Je to aktuálně poptávaná cena. Cenu Bid obvykle představují čekající nákupní limitní pokyny.

Čárka (Bar)

V souvislosti s grafy jde o způsob vyjádření pohybu cen za určité období (nebo množství zobchodovaných ticků či zobchodovaného volume) ve formě prosté svislé čárky. Mohou být různého typu.

Čárka (Bar) OHLC

Jeden z typů čárového grafu. Svislá čárka zde zobrazuje pohyb ceny s vyznačenou otevírací (open) a uzavírací (close) cenou. Viz také OHLC.

Backtesting

Testování obchodního systému na historických grafech.

Cenová tabule (Quote Board)

Cenová tabule obsahuje aktuální obchodované ceny vybraných a vložených symbolů. Příklad cenové tabule je vyobrazen na stránce Quote Board.

DOM (Depth of Market)

Česky hloubka trhu – Jde o zobrazení, kde vidíte obvykle tři sloupce, cena je uprostřed, na pravé straně se zobrazují čekající limitní nákupní pokyny (tzv. bid) a na levé straně se zobrazují čekající limitní prodejní pokyny (tzv. ask). Z hloubky trhu lze obchodovat zadáním pokynu limit nebo market. Zjednodušeně řečeno pokud chcete prodat limitem, vložíte svůj pokyn na nejnižší zobrazenou cenovou úroveň na straně ask a zařadíte jej mezi ostatní limitní ask pokyny a budete čekat. Pokud chcete prodat marketem, vložíte pokyn na nejvyšší cenovou úroveň na straně bid a váš pokyn se ihned spáruje s limitem na bid. Totéž platí pro nákup.

Okno DOM zobrazíte kliknutím na volbu Soubor >> Otevřít okno DOM. Zobrazí se okno Find Symbol, ve kterém vyberete symbol a z šesti tlačítek ve spodní části si vyberete "Open Trading DOM".

Historický graf

Grafické zobrazení cenových pohybů v minulosti. V SC jde o grafy včetně historických intradenních dat. S předplatným samotného softwaru SC získáte také přístup k historickým datům nejoblíbenějších trhů. Jejich seznam najdete na stránce Included Markets.

Intradenní graf

Grafické zobrazení cenových pohybů v průběhu dne. V SC lze intradenní graf zobrazit jen tehdy, jste-li připojeni ke zdroji intradenních dat, kterým se v kontextu denního obchodování říká také "real-time" data. Seznam podporovaných poskytovatelů najdete na stránce Supported Services.

Kurzor (Globální kurzor, Kurzor symbolu)

Pokud pro procházení okna grafu a zjišťování cen a času používáte osový kříž (nabídka Nástroje >> Hodnoty a kříž nebo Nástroje >> Ručička), můžete zapnout globální kurzor nebo kurzor symbolu (nabídka Nástroje >> Globální kurzor zapnutý nebo Nástroje >> Kurzor symbolu zapnutý). V takovém případě se osový kříž bude zobrazovat na všech grafech synchronizovaně co do času i ceny (Globální kurzor), nebo na všech grafech určitého symbolu (Kurzor symbolu).

Kontraktní měsíc

Jde o měsíc vypořádání určité komodity, kterým končí obchodování dané komodity. Pro účely zobrazování grafů je nutné přerolovat na nový kontraktní měsíc.

Long, obchod Long

Jinak také "dlouhá" pozice, obchod "do longu", neznamená nic jiného než nákup.

Nastavení grafiky

Pod pojmem grafika je zde míněno něco jako grafické uživatelské rozhraní, tedy především barvy a velikosti písma. Grafiku lze nastavit ze dvou nabídek: Pomocí volby Graf >> Nastavení grafiky nastavíte grafické prvky naposledy vybraného grafu. Pomocí volby Globální nastavení >> Nastavení grafiky nastavíte grafické prvky všech později otevíraných oken.

Numbers Bars

Numbers Bars je technika SC zobrazování cen za určité období v grafu pomocí kombinace informací o zobchodovaném objemu na cenách Ask a na Bid. Je zařazena do nabídky Analýza >> Studie.

Funkce Numbers Bars v SC nabízí velmi detailní pohled na objem a obchodní aktivitu v jednotlivé čárce grafu. Běžnou čárku grafu lze nahradit až třemi sloupci čísel.

Čísla, která lze v Numbers barech použít, mohou představovat rozdíl mezi objemem na ceně Ask a na ceně Bid na každé cenové úrovni, celkový zobchodovaný objem či počet zrealizovaných obchodů, dále zobchodovaný objem jak na ceně Ask, tak na ceně Bid a další hodnoty.

Numbers bary lze nakonfigurovat nejrůznějšími způsoby, včetně barevného nastavení.

V jiných softwarech se lze setkat se stejným konceptem pod názvem "footprints".

OHLC

Představuje zkratky pro otevírací cenu (Open - O), nejvyšší cenu za určité období (High - H), nejnižší cenu za určité období (Low - L) a uzavírací cenu (Close - C).

Oblast (Region)

Graf může obsahovat několik oblastí. Oblast může být určena pro cenový graf nebo pro vyobrazení indikátorů. Výšku oblasti lze upravit buď přetažením ukazatele, který se zobrazí, přejedete-li kurzorem místo na svislé ose, ve kterém se setkávají dvě oblasti, nebo pomocí nabídky Nástroje >> Přizpůsobit oblasti, kdy se v grafu zobrazí hranice oblastí po celé délce okna, jakmile se k ní ukazatelem myši přiblížíte.

Okno (Window)

Okno v SC znamená jakékoli jednotlivé okno s grafem, nebo s DOM, nebo Time and Sales, nebo tabulku. Do jednoho okna lze umístit vždy jen jednu z výše uvedených položek. Záložky jednotlivých oken se řadí za sebou vlevo dole.

Okno Time and Sales

Okno Time and Sales obsahuje zrealizované pokyny ve sloupcích pod sebou, v reálném čase se aktualizuje s každým obchodem. Ve výchozím nastavení označuje prodej marketem červenou a nákup marketem zelenou barvou.

Papertrading

Simulované obchodování, obchodování nanečisto. K tomu lze využít vynikající a velmi dobře propracovanou funkci SC pro přehrávání grafů (Replay).

Pracovní plocha (Chartbook, Workspace)

Jde o sadu oken s grafy, okny DOM nebo Time and Sales nebo tabulkami. Jakmile v SC otevřete graf nebo okno, vytvoří se pracovní plocha. Pracovní plochy se ukládají jako soubory na váš disk s příponou .cht příkazem Soubor >> Uložit jako. Otevřít můžete několik pracovních ploch najednou, ale jen jedna je viditelná. Ve výchozím nastavení se pracovní plochy řadí do karet, jejichž "ouška" najdete vlevo nahoře pod panelem s hlavní nabídkou a stavovým řádkem.

Dříve uloženou pracovní plochu otevřete příkazem Soubor >> Otevřít pracovní plochu, případně ze seznamu posledních otevřených pracovních ploch, který se nachází v nabídce Soubor.

Prázdný prostor grafu (Fill Space)

Jde o prázdné místo na pravé straně grafu, které se postupně odkrývá, pokud podržíte šipku vpravo dole na posuvníku grafu (viz grafické ukázky na stránce Scrolling Chart). Tento prázdný prostor se pak postupně vyplňuje úsečkami nebo svícemi grafu, ale lze jej rovněž uzamknout.

Propojení (Linking)

Na jedné pracovní ploše lze propojit několik grafů a oken DOM pomocí volby Graf >> Propojení, pak zvolte nezaškrtnuté číslo a v nabídce "Typ" vyberte, co se má propojit, například "Symbol" a "Posunutí grafu". Ve chvíli, kdy pak v jednom grafu nebo oknu DOM změníte symbol, změní se ve všech propojených grafech/oknech DOM. Stejně tak při posunu posuvníku (rolování myší) se budou posouvat všechny propojené grafy.

Přehrávání grafů (Replay)

Přehrávání grafů neboli Replay je funkce, kterou lze přehrávat minulý průběh grafů. Je ideální pro simulované obchodování (papertrading) a backtesting.

Rolovat (Rollover)

Přechod na nový kontraktní měsíc.

Short, obchod Short

Jinak také "krátká" pozice, obchod "do shortu", znamená prodej.

Svíčka (Candlestick)

V souvislosti s grafy jde o způsob vyjádření pohybu cen za určité období (nebo množství zobchodovaných ticků či zobchodovaného volume) ve formě čárky, která má tělo a výběžky, tzv. knoty. Tělo svíčky je tvořeno cenovými úrovněmi mezi otevírací (open) a zavírací (close) cenou, knoty jsou tvořeny cenami mezi otevírací/uzavírací (open/close) cenou a high (cenou nejvyšší) nebo low (cenou nejnižší).

Studie (Studies)

V SC jsou to indikátory. Z nabídky Analýza >> Studie můžete do grafu přidat libovolné množství dostupných studií, včetně studií přidaných uživateli (pod tlačítkem "Add Custom Study"). Studie, tedy indikátory, lze zařadit do tzv. "Study Collection", což není nic jiného než sada indikátorů. Jejím účelem je mít vždy po ruce danou sadu indikátorů nastavenou podle svých potřeb, kterou můžete použít na libovolný otevřený graf.

Vlastní Study Collection si vytvoříte otevřením okna z nabídky Analýza >> Studie, výběrem a úpravou potřebných indikátorů a kliknutím na tlačítko "Save All" vpravo dole v části okna nazvané "Save Studies As Study Collection".

Takto vytvořenou a uloženou sadu indikátorů použijete na čistý graf přes nabídku Analýza, ve které se zobrazuje seznam všech uložených sad.

Tabulka (Spreadsheet)

Tabulky v SC jsou kompatibilní s aplikacemi Excel a Open Office a používají se k vytváření vlastních studií (indikátorů), obchodních systémů a výstrah, případně mohou obsahovat aktuální ceny různých symbolů.

Volume profile

Zobrazení profilu zobchodovaného objemu na jednotlivých cenových úrovních. Podobné pojmu Market Profile®, ten však zobrazuje časové úseky, během kterých se jednotlivé cenové úrovně obchodovaly.

Volume profile lze zobrazit pro různě dlouhá období, včetně jedné úsečky grafu, a kombinovat jej s tzv. Volume by Price.


*Last modified Monday, 07th January, 2019.